Kerstkienen

KERSTKIENEN

van het Garderegiment.

Woensdag 18 december 2019
Zaal open: 19.00uur
Start Kienen: 20.00uur